Αποτύπωμα

© 2018 Eleni Stambke

Υπεύθυνος περιεχομένου κατά TMG, RStV - § 6 TDG:

Hans-Georg Stambke, Am Steinnörrn 2, D-35457 Lollar, Tηλέφωνο +49 6406 908943, eMail webmaster@stambke.de

Υπόδειξη Ευθύνης παρόλο τον προσεχτικό ελέγχο του περιεχομένου δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών συνδιασμών. Για τα περιεχόμενα αυτών των σελίδων είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά οι χειριστές τους.

Για τεχνικές ερωτήσεις απευθυνθείτε παρακαλούμε στο webmaster@stambke.de

Φωτογραφία πιστώσεις:

Δικαιώματα εικόνας: Fotolia.com